רצועות לרענון הנשימה Listerine Cool Mint Pocketpaks מחסלות חיידקים לריח רע מהפה, אריזת 24 רצועות.

Listerine Cool Mint Pocketpaks Breath Strips Reviews Summary

Pros from Reviews

  • Freshens breath
  • Kills bacteria
  • Convenient packaging

Cons from Reviews

    None found

Notable Features

Kills 99.9% Germs
Fresh Breath Anytime
Zero Alcohol
Sugar Free
You might also be interested in: